Capital
Authorized 1,040,000,000
Issued 520,662,815
Paid Up 520,662,815

Share Distribution
Owners (A Class) 52.74%
General (B Class) 47.26%

Stock Update
Date : 2016-01-03
Max 186.00 
Min 191.00 
Close 191.00News & Events


Date

Title

Hightlights

2017-12-20 हकप्रद शेयर निष्काशन (Rights Issue) सम्बन्धी सूचना

 हकप्रद शेयर निष्काशन (Rights Issue) सम्बन्धी सूचना

2017-07-25 सेन्ट्रल फाइनान्स लि. ले हकप्रद शेयर जारी गर्ने

 सेन्ट्रल फाइनान्स लिमिटेडको मिति २०७४।०४।१० मा सम्पन्न विशेष साधारणसभाले आफ्ना शेयरधनीहरुलाई चूक्ता पुंजीको ५० प्रतिशतको दरले हकप्रद शेयर जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । 

2017-07-10 सेन्ट्रल फाईनान्स लिमिटेडको विशेषसाधारण सभा सम्बन्धी सुचना

 सेन्ट्रल फाईनान्स लिमिटेडको विशेषसाधारण सभा सम्बन्धी सुचना

 

2017-05-31 सेन्ट्रल फाईनान्स लिमिटेडको विशेषसाधारण सभा स्थगित भएको सुचना

 सेन्ट्रल फाईनान्स लिमिटेडको

विशेषसाधारण सभा स्थगित भएको सुचना
 
2017-05-21 सेन्ट्रल फाईनान्स लिमिटेडको विशेषसाधारण सभा सम्बन्धी सुचना

 सेन्ट्रल फाईनान्स लिमिटेडको

विशेषसाधारण सभा सम्बन्धी सुचना
 
2017-03-22 प्रेस वकतव्य

 सेन्ट्रल फाईनान्स लि. र भक्तपुर फाईनान्स कं.लि. मर्ज भई एकिकृत कारोबार शुरु

2017-03-02

 आस्वा (Application Supported by Blocked Amount) सचालन हन बार लगानीकताहरुलाइ जरुरी सचना 

 आस्वा (Application Supported by Blocked Amount) सचालन हन बार लगानीकताहरुलाइ जरुरी सचना 

2016-09-21 प्रस वक्तव्य

 सेन्ट्रल फाईनान्स लि.ले २३.६८ प्रतिशत लाभाशं दिने

2015-12-23 प्रस वक्तव्य

 सेन्ट्रल फाईनान्स लि.को ३३ प्रतिशत बोनश शेयर नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत

2015-02-02 Press Release

 सेन्ट्रल फार्इनान्स लिमिटेडको बोनश शेयर सुचिकरण

2014-10-14 Press Release

 Central Finance special Annual General Meeting